بنام خدا


 پیام مدیر


قطعا امروز کیفیت ساخت و ساز امروز در  گرو تعهد ، مسئولیت و بکارگیری افراد متخصص و ابزار آلات کامل وبروز است.

این مهم بدست نمی آید مگر باتعهد خدمت و جدیت در امور مرتبط و همچنین سازماندهی مناسب و مهندسی و انتخاب درست افراد و ابزار الات مخصوص

مجموعه ی بزرگ " فلز فرم آریا" نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ساختار ایجاد شده در این مجموعه با تعریف و هدف گذاری درست ، شناخت بازار و نیاز ها گسترش یافته است.

با وجود فرازو نشیب های فراوان در صنعت ، بازار و اقتصاد کشور اما مجموعه " فلز فرم آریا" توانسته خود را با شرایط وقف دهد و چه بسا بیشتر از قبل مصمم تر به فعالیت خود ادامه دهد . 

اهداف " فلز فرم آریا" افزایش میزان خدمات طبق برنامه و چشم انداز تدوین شده مجموعه با میزان درصد شناور و افزاینده نسبت به سال قبل خود است.

در اخر امیدواریم با اعتماد کارفرمایان محترم به صنایع داخلی بتوانیم به مرور ابعاد فعالیت خود را افزایش داده و ضمن ایجاد اشتغال ، بومی سازی صنایع و افزایش کیفیت محصول و خدمتی نوین و با کیفیت را به اهداف نیاز عرضه نماییم.

 

مهندس زارع
AddThis Sharing Buttons