نقشه نورد

فلز فرم آریا با در اختیار داشتن طراحان متخصص و با استفاده از نرم افزار های مهندسی روز اقدام به طراحی و تهیه نقشه های خمکاری و نوردکاری  بصورت مهندسی و با احتساب درصد و مقدار کشش فولاد بصورت کامل و با درج تمامی جزئیات می نماید

در برخی مواقع کارفرمایان با استناد به عکس های مختلف اقدام به درخواست خمکاری و نوردکاری می نمایند که این امر درصد خطا و انحراف را افزایش میدهد . ما در مجموعه ی فلز فرم آریا با طراحی مجدد و مهندسی معکوس طرح از روی عکس اقدام به تدوین نقشه های کامل و دقیق نوردکاری و خمکاری می نماید.

  


AddThis Sharing Buttons