طراحی نقشه اجرایی

طراحی و تهیه انواع نقشه های اجرایی خمکاری و نوردکاری با نرم افزار های مهندسی با احتساب درجه کشش وخمش مقاطع فولادی توسط واحد طراحی فلز فرم آریا

جهت افزایش دقت و انجام فرایند مهندسی خمکاری و نورد کاری مقاطع فولادی وجود نقشه های مهندسی و طراحی شده الزامی است فلز فرم آریا با تکیه بر تجارب طراحان خود با طراحی قوس و کمان های موجود در سازه های فلزی و فولدی می کوشد بهترین کیفیت و کمترین خطا را در کارهایی اجرایی خود پیاده سازی کند .

همچنین با اعمال مهندسی معکوس در عکس های ارسالی کارفرمایان و طراحی مجدد آنها بصورت مهندسی و با دقت بالا بهترین  کیفیت را در پایان کار شاهد هستیم

AddThis Sharing Buttons