افتخاره فلز فرم آریا همکاری با مجموعه های مختلف ساختمان ، صنعتی و پیمانکاری در حوزه های مختلف است.

همکاری در بخش های ساختمان سازی . پیمانکاری صنایع مختلف نیروگاهی . انرژی ، خطوط لوله مبلمان شهری ، تجهیزات ورزشی و شهری . تجهیزات توسعه محوطه های کارخانه ای و صنعتی است.

می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر جهت پروژه های انجام شده توسط فلز فرم آریا به بخش پروژه ها مراجعه کنید .

www.felezformaria.com

AddThis Sharing Buttons