با توجه به اینکه تمامی خدمات اجرایی در مجموعه فلز فرم آریا انجام میشود لذا هزینه ها بشدت کاهش پیدا میکنند و هیچگونه واسطه گری انجام نمی شود.

کلیه خدمات از قبیل طراحی و نقشه کشی / خرید و تامین آهن آلات / تست / خمکاری و نوردکاری / بارگیری / بسته بندی / ساخت و مونتاژ /  بصورت کامل در محل فلز فرم آریا انجام می شود.


AddThis Sharing Buttons