تمام خدمات اجرایی نوردکاری و خمکاری در حین کار و بعد از اتمام کار بصورت کامل توسط ابزار آلات اندازه گیری مانند کولیس / متر و همچنین استفاده از الگو و شابلون کنترل ابعادی می شوند .

فلز فرم آریا متعهد به تحویل کارهای اجرایی خمکاری و نوردکاری بصورت دقیق ، مهندسی و با کیفیت است ، این موضوع را تجربه ی گروه در این چند سال ثابت می نماید.

AddThis Sharing Buttons