فلز فرم آریا

مهره تی (T) چیست و چه کاربردی هایی دارد؟

5(1 امتیاز)

مهره تی (T) چیست و چه کاربردی دارد؟

مهره تی (T) چیست و چه کاربردی دارد؟

مهره تی (T) یکی از اصلی ترین قطعات در اتصالات پروفیل های آلومینیومی میباشد که کاربردهای گوناگونی در ساخت سازه های آلومینیومی دارد

بطوریکه اتصال پروفیل ها به همدیگر و یا به قطعات دیگر بدون مهره های تی (T) امکان پذیر نیست. مهره های تی در اتصال پروفیل های آلومینیومی

به همدیگرتحت زاویه 90 (البته به کمک نبش های آلومینیومی)، اتصال پروفیل های آلومینیومی در راستای یکدیگر و اتصال انواع قطعات مانند استپر

موتور ها به پروفیل های آلومینیومی کاربرد دارند.

نحوه عمل مهره تی (T): 

مهره تی (T) داخل شیار پروفیل آلومینیومی قرار میگیرد و چرخاندن پیچ درون مهره در جهت بستن باعث میشود مهره به طرف بالا رانده شده و با سفت کردن بیشتر مهره در جای خود سفت شود.

انواع مهره تی (T):

1- مهره تی (T) تخت (T Slot Nuts)

در مهره تی تخت وارد کرد مهره تنها از طریق دو سر آن امکان پذیر است.

2- مهره تی (T) چکشی (Hammer Head T Nuts)

 مهره تی چکشی دارای لبه های گرد است لذا میتوان آنها را در هر نقطه ی مورد نظری درون شیار قرار داد و با چرخاندن پیچ آن را در جای خود تثبیت کرد.

جنس مهره تی (T):

مهره تی (T) اغلب از جنس آهن آبکاری شده است و استحکام بالایی دارد.

راهنمای انتخاب مهره بر اساس اندازه اسلات:

ابعاد پروفیل: اسلات پیچ و مهره:
گروه 20 (50*20 - 25*25 - 40*20 - 20*20 - ....) 6 میلی متر
گروه 30 (90*30 - 60*30 - 30*30 - 35*35 -  ...) 8 میلی متر
گروه 40 (90*45 - 45*45 - 80*45 - 40*40 - ...) 10 میلی متر

- مدل های مهره ی تی (T):

مهره تی مربعی مدلM5-30 /M5-40 / مهره تی M3-20 / مهره تی M4-20 / مهره تی M5-30 / مهره تی M5-20

پیچ تی چیست و چه کاربردی دارد؟

شکل ظاهری پیچ تی مانند پیچی است که یک مهره تی به سر آن متصل شده است. برای اتصال پیچ تی به پروفیل آلومینیومی ابتدا باید

آن را وارد شیار پروفیل آلومینیومی کرده سپس، مهره مخصوص به آن را روی پیچ ببندیم و بوسیله آن قطعات مورد نظر را به پروفیل آلومینیوم

متصل کنیم. پیچ های تی قابلیت اتصال به انواع پروفیل (اسلات 6 - 8 - 10) را دارند. پیچ تی همانند مهره تی از جنس آهن آبکاری شده بود

و استحکام بالایی دارد.